Vår styrelse

Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av sju ledamöter och sex suppleanter. Sex personer (fyra ledamöter och två suppleanter) representerar de olika programbolagen, sex kommer från organisationsvärlden (tre ledamöter och tre suppleanter) och en suppleant från myndigheten Sida. De är alla invalda i personlig egenskap och inte som företrädare för annan organisation.

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är det övergripande och strategiska ansvaret för verksamhetens olika delar, dess strategier och projektstöd. År 2019 hade styrelsen fem ordinarie möten varav ett styrelseseminarium. Jävsbestämmelserna innebär att beslutsför styrelseledamot inte får delta vid styrelsens beslut om det föreligger risk för jäv. Det åligger varje styrelseledamot att snarast meddela styrelsens ordförande om förhållanden som kan medföra att ledamot betraktas som jävig, eller om det finns risk för jäv. Detta protokollförs. Ingen ledamot eller suppleant erhåller arvode för sin insats i Radiohjälpens styrelse.

Styrelse mars21

Övre raden: Gabriel Byström, Anna Stål Isaksson, Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen). Mittenraden: Martin Ärnlöv, Torbjörn Becker, Anders Rönquist. Undre raden: Per Bergkrantz, Karin Tideström, Tatja Hirvikoski, Hanna Stjärne. Saknas: Julia Blomberg, Janet Vähämäki, Daniel Grahn.

Styrelseledamöter

Hanna Stjärne

Ordförande Verkställande direktör på SVT sedan 15 januari 2015. Hanna är utbildad på Stockholms Universitet på enheten för journalistik, medier och kommunikation. Hon har bl a arbetat som nyhetsjournalist, korrespondent, inrikeschef på Ekot och programdirektör på Sveriges Radio. Hanna har också haft förtroendeuppdrag inom mediebranschen t ex som ordförande för föreningen Grävande Journalisters guldspadejury. Innan Hanna började på SVT arbetade hon som vd, chefredaktör och ansvarig utgivare för UNT-koncernen där Upsala Nya Tidning ingår.

Gabriel Byström

Vice ordförande Chef för Sveriges Radios vd-enhet, innan dess bland annat kulturchef på Göteborgs-Posten under åren 2006-2015 och chef för P4 Skaraborg. Gabriel har arbetat som journalist sedan början av 90-talet och också skrivit böcker om utvecklingen i framförallt Ungern (Tystnadens triumf 2014, Med Guds hjälp 2017). Tilldelades Axel Liffner-stipendiet av Aftonbladet 2014 och Frihetspennan av Stiftelsen Torgny Segerstedts minne 2016. Gabriel är journalistutbildad på Skurups folkhögskola och har också studerat vid universiteten i Göteborg, Sundsvall och Stockholm.

Ledamöter

My Goland

Ledamot My är chefsjurist för SVT sedan 2021. Hon har en bakgrund inom juridik, media och kultur och då hon började på SVT kom hon närmast från en roll som chefsjurist för Schibsteds svenska verksamheter, vilken hon hade under 12 år (2009-2020). Dessförinnan har hon arbetat på advokatbyrå, och tidigare som teaterproducent och projektledare inom kultursektorn. My har en jur. kand och en fil. kand i medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap och statsvetenskap från Stockholms universitet, samt en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har genom sina olika uppdrag suttit i ett flertal styrelser, framförallt i mediabranschen. My Goland tillträder i styrelsen i september 2022.

Torbjörn Becker

Ledamot Torbjörn Becker är chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm sedan 2006 och styrelsemedlem i flera ekonomiska forskningsinstitut i Östeuropa. I Sverige sitter han i styrelsen för Sida och ett antal organisationer som fokuserar på Ryssland och ekonomisk forskning och utbildning. Tidigare jobbade han nio år på Internationella valutafonden (IMF) i Washington D.C. och som landekonom i Mellanöstern och Asien. Han är doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat vid U.C. Berkeley och Manchester Business School.

Tatja Hirvikoski

Ledamot Arbetar för närvarande som FoU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm. Hon är docent och forskargruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND. Hennes forskningsområde handlar om individer med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och deras närstående.

Janet Vähämäki

Ledamot Enhetschef på SEI, Stockholm Environment Institute, och forskare på SCORE, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Janet har disputerat i Företagsekonomi och hennes forskning rör frågor om styrning av biståndsverksamhet. Hon sitter idag i styrelsen för Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA) och deltar i styrelsarbete för nätverk som SweDev (Swedish Development Researchers Network) och SIANI (Swedish Agricultural Network Iniative). Janet har arbetat på Sida, UD och Rädda Barnen och har även utfört uppdrag för till exempel OECD/DAC och Världsbanken.

Per Bergkrantz

Ledamot Vice vd på Utbildningsradion. Tidigare har Per varit vd på NPP Reklambyrå och dessförinnan var han under många år marknadsdirektör på Systembolaget, där han byggde upp den strategiska plattformen. Under sina år på Systembolaget startade han även IQ Initiativ AB som ett led i Systembolagets ökande ansvarstagande i samhället. Under sin karriär har han belönats med mer än 25 utmärkelser inom kommunikation, varav 2 Guldägg.

Suppleanter

Anders Rönquist

Suppleant Chef för Enheten för multilateralt samarbete på Sida. Har tidigare varit utsänd som chef för biståndet i Kenya mellan 2011 och 2015 och var innan dess chef för Sidas regionala samarbete i Afrika inom fred, säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter 2009-2011. Han har också arbetat som utvecklingsekonom på svenska ambassaden i Sydafrika och som biståndshandläggare på ambassaden i Nicaragua. Anders har arbetat på Sida sedan 1996 och arbetade innan dess bland annat för Internationella Rödakorskommittén (ICRC) under kriget i Bosnien. Anders har en civilekonomutbildning från Linköpings universitet och en masterexamen i utvecklingsstudier från PADRIGU på Göteborgs universitet och har även studerat mänskliga rättigheter på Universitetet i Pretoria.

Martin Ärnlöv

Suppleant Generalsekreterare för Svenska Röda Korset sedan mars 2018, och närmast dessförinnan VD för Bräcke diakoni 2008-2018. Martin är i grunden civilekonom med 15 års inledande yrkeserfarenhet från multinationella företag. Han har på senare år också haft styrelseroller inom IM (Individuell Människohjälp) och Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och är även styrelseordförande i Famna.

Daniel Grahn

Suppleant Generalsekreterare för barnrättsorganisationen Erikshjälpen sedan april 2015. Daniel är i grunden journalist med 30 års redaktionell erfarenhet från Jönköpingsposten, Expressen, SVT och Dagen, mestadels som redaktionell ledare och vd. Han har även funnits med i Pressens Opinionsnämnd, Stora journalistprisets jury samt Tidningsutgivarnas styrelse. Idag är han även ledamot i styrelsen för Riksinsamlingen för Världens Barn, Human bridge och EuroAcademy.

Julia Blomberg

Suppleant Julia Blomberg har arbetat som huvudprojektledare för Musikhjälpen de senaste tre åren och haft olika roller i produktionen sen den startade 2008. Under sina 12 år på Sveriges Radio har Julia jobbat som producent, programledare och reporter för olika program och utvecklat företagets strategier för att nå yngre målgrupper. Hon har varit programchef och tillförordnad kanalansvarig för P3 och i sin nuvarande roll jobbar Julia bland annat som föreläsare med fokus på att stärka Sveriges Radios arbetsgivarvarumärke för unga.

Karin Tideström

Suppleant De senaste åren har Karin arbetat som koordinator, projekt- och processledare i SVT:s programledning. I nuvarande roll leder hon div projekt och utredningar på strategisk nivå såsom varumärkesstrategier, organisationsutredningar moch årsprocesser Karin administrerar, koordinerar och processleder arbetet inom Programledningen och har också suttit i Kunskapskanalens styrgrupp. SVT-karriären är nästan 30 år och har gått från rekvisitör inom drama via olika chefsroller inom produktion och försäljning, och även några år som projektledare och webredaktör för nya tjänster såsom Öppet arkiv och SVT Flow. Karin har förutom ämnesstudier i film och ekonomi också examen som samtalscoach och idrottslärare.

Vi använder cookies på denna hemsidan för att skapa en bättre upplevelse för våra besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies